Synoniemen van Evaluatie

2019-10-20

Evaluatie

Evaluatie is een systematische activiteit voor het verkrijgen van zo objectief mogelijke informatie, op grond waarvan uitspraken over de waarde van het evaluatie-object (een toets, een leerling, een leerplan of gedeelte daarvan, een onderwijsmethode, enz.) Worden gedaan en waarover eventueel beslissingen kunnen worden genomen.

2019-10-20

Evaluatie

Onderzoeken of en in welke mate de marketingdoelen gehaald worden.

2019-10-20

evaluatie

evaluatie - Zelfstandignaamwoord 1. bespreking en beoordeling van de gang van zaken Woordherkomst Naamwoord van handeling van evalueren met het achtervoegsel -atie afgeleid van het Franse Ă©valuation Synoniemen beoordeling

2019-10-20

Evaluatie

Evaluatie - beoordeling (van door de regering genomen maatregelen).

2019-10-20

evaluatie

Leerkracht onderzoekt of de doelen zijn bereikt.

2019-10-20

Evaluatie

Evaluatie is het vanuit kwaliteits overwegingen tijdens of na afloop van een project beoordelen en beschouwen hoe een vooraf bedacht systeem, plan of werkproces in de praktijk heeft uitgewerkt. Aan de hand van toetsing aan verwachtingen vooraf van de opgedane ervaringen leidt dit tot verbetervoorstellen voor nog te volgen projecten of werkstappen met overeenkomstige onderdelen.

2019-10-20

evaluatie

evaluatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-va-lu-a-sie 1. bespreking om na te gaan wat men ervan vond ♢ uit de evaluatie bleek dat veel mensen ontevreden waren over de actie Zelfstandig naamwoord: e-va-lu-a-sie de evaluatie de evaluaties Synoniemen beoordeling

2019-10-20

Evaluatie

Onderzoek gericht op de oorzaken van gezondheidsproblemen.

2019-10-20

Evaluatie

Evaluatie - schatting, taxatie, waarde- of prijsbepaling.

2019-10-20

evaluatie

evaluatie, - v., waardeering, schatting ; aanslag: koersbepaling.

2019-10-20

evaluatie

v. schatting, begroting, aanslag; bepaling v. d. muntwaarde naar gewicht en gehalte, koersberekening.