Wat is de betekenis van Europese Unie?

2021
2021-06-24
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Europese Unie

De Europese Unie is een samenwerking tussen 29 Europese lidstaten. Sinds 1993 wordt deze samenwerking de Europese Unie genoemd, maar er gingen vele samenwerkingsverbanden aan vooraf. Het eerste samenwerkingsverband ontstond tussen België, Nederland en Luxemburg en wordt ook wel Benelux genoemd. In 1951 voegden Duitsland, Frankrijk en Italië zich hi...

Lees verder
2020
2021-06-24
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Europese Unie

De Europese Unie (EU) werd in 1958 opgericht bij het Verdrag van Rome. Het idee de EU op te richten kent al een lange geschiedenis van opeenvolgende wijzigingen van de Verdragen. De EU is zowel een politiek project als een juridische organisatie. Zij is een politiek project dat de wil van de EU-landen weerspiegelt om „een Unie tot stand te b...

Lees verder
2019
2021-06-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Europese Unie

Europese Unie - Eigennaam 1. (toponiem: land) een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese staten, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat De Europese Unie had 113 miljard euro aan boetes kunnen innen bij de eurolanden, maar heeft deze mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan....

Lees verder
2018
2021-06-24
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Europese Unie

Organisatie waarin 25 Europese staten samenwerken op sociaal, politiek en vooral economisch gebied.

2018
2021-06-24
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Europese Unie

Samenwerkingsverband van Europese staten, onder deze naam opgericht in 1993 door het Verdrag van Maastricht, maar met voorlopers in de jaren '50 van de vorige eeuw, gericht op het bereiken van gemeenschappelijke doelen op het politieke, economische en juridische vlak. "De Europese Unie, met voorlopers in de jaren '50 van de vorige ee...

Lees verder
2018
2021-06-24
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is opgericht bij het Verdrag van Maastricht (1993) en heeft in de loop der jaren vergaande bevoegdheden gekregen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie, justitie en binnenlandse zaken. Bij het Verdrag van Lissabon (2009) volgde de EU ook de Europese Gemeenschap op, waarvan de uitgebreide bevoegdheden overgingen op de...

Lees verder
2017
2021-06-24
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Europese Unie

Economische unie tussen de landen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Cyprus, Malta, Bulgarije en Roemenië.

2017
2021-06-24
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europese Unie

De Europese Unie wordt genoemd als een belangrijk orgaan bij het opstellen van europese regelgeving op het gebied van bodembeleid.

2003
2021-06-24
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Europese Unie

Europese Unie - Verzamelnaam ter aanduiding van de Europese Gemeenschappen en de samenwerking tussen de huidige lidstaten op de volgende terreinen: buitenlands beleid, veiligheid, justitie en binnenlandse zaken. De EU werd opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992.

1994
2021-06-24
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Europese Unie

Europese Unie (eu), sinds 1.11.1993 de nieuwe naam voor de → Europese Gemeenschap.

1993
2021-06-24
NIMA

Nima marketing lexicon

Europese unie

(EU) Economische unie tussen België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Finland, Oostenrijk en Zweden.

Lees verder
1973
2021-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Europese Unie

voorstel gedaan op de conferentie van 19-21 okt. 1972 te Parijs door de lidstaten van de EG om vóór het einde van de jaren zeventig, met volledige eerbiediging van de reeds gesloten verdragen, de onderlinge betrekkingen om te zetten in een Europese Unie. Het streven naar een Europese Unie roept een aantal vragen op. Moet het werkterre...

Lees verder