2020-02-25

Europese Unie

De Europese Unie is een samenwerking tussen 29 Europese lidstaten. Sinds 1993 wordt deze samenwerking de Europese Unie genoemd, maar er gingen vele samenwerkingsverbanden aan vooraf. Het eerste samenwerkingsverband ontstond tussen België, Nederland en Luxemburg en wordt ook wel Benelux genoemd. In 1951 voegden Duitsland, Frankrijk en Italië zich hier bij en ontstond de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS). Deze samenwerking was vooral gericht op het gemeenschappelijk beheren van de k...

2020-02-25

Europese Unie

Samenwerkingsverband van Europese staten, onder deze naam opgericht in 1993 door het Verdrag van Maastricht, maar met voorlopers in de jaren '50 van de vorige eeuw, gericht op het bereiken van gemeenschappelijke doelen op het politieke, economische en juridische vlak. "De Europese Unie, met voorlopers in de jaren '50 van de vorige eeuw, bestaat uit de volgende landen: Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Toegetreden op 1-1-1973: Denemarke...

2020-02-25

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is opgericht bij het Verdrag van Maastricht (1993) en heeft in de loop der jaren vergaande bevoegdheden gekregen op het terrein van buitenlandse zaken, defensie, justitie en binnenlandse zaken. Bij het Verdrag van Lissabon (2009) volgde de EU ook de Europese Gemeenschap op, waarvan de uitgebreide bevoegdheden overgingen op de EU. De EU heeft eigen instellingen waaraan de lidstaten een deel van hun soevereiniteit hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlemen...

2020-02-25

Europese Unie

Europese Unie - Verzamelnaam ter aanduiding van de Europese Gemeenschappen en de samenwerking tussen de huidige lidstaten op de volgende terreinen: buitenlands beleid, veiligheid, justitie en binnenlandse zaken. De EU werd opgericht bij het Verdrag van Maastricht in 1992.

2020-02-25

Europese Unie

Economische unie tussen de landen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Griekenland, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Cyprus, Malta, Bulgarije en Roemenië.

2020-02-25

Europese Unie

Organisatie waarin 25 Europese staten samenwerken op sociaal, politiek en vooral economisch gebied.

2020-02-25

Europese Unie

De Europese Unie wordt genoemd als een belangrijk orgaan bij het opstellen van europese regelgeving op het gebied van bodembeleid.

2020-02-25

Europese Unie

Europese Unie (eu), sinds 1.11.1993 de nieuwe naam voor de → Europese Gemeenschap.

2020-02-25

Europese Unie

Europese Unie - Eigennaam 1. (toponiem: land) een intergouvernementele en supranationale organisatie van Europese staten, die momenteel uit 27 lidstaten bestaat De Europese Unie had 113 miljard euro aan boetes kunnen innen bij de eurolanden, maar heeft deze mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan. Woordherkomst Woordcombinatie van Europees en unie Verwante begrippen Europees Parlement, Europese Centrale Bank, Europe...