Wat is de betekenis van Europese Gemeenschap (EG)?

2018
2022-01-24
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Europese Gemeenschap (EG)

Voorheen Europese Economische Gemeenschap (EEG). Opgericht in 1957 bij het Verdrag van Rome. Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) hernoemd tot Europese Gemeenschap. Het EG-Verdrag is het Verdrag van Rome (1957) zoals gewijzigd door de verdragen van Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nice (2000). Door het Fusieverdrag van 1965 kregen de E(E)G,...

Lees verder
1996
2022-01-24
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Europese Gemeenschap (EG)

Van 1 juli 1967 tot 1 november 1993 de verzamelnaam van de Europese Economische Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De vergelijkbare organen van de drie gemeenschappen werden op 1 juli 1967 samengevoegd. De belangrijkste organen van de EG waren de Raad van Ministers, de Europese Com...

Lees verder
1991
2022-01-24
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Europese Gemeenschap (EG)

Aanduiding voor het geheel van de samenwerking van de: - Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), opgericht in 1951 met als doel de opheffing van onderlinge handelsbelemmeringen om hogere produktie, grotere efficiency en een betere concurrentiepositie te verkrijgen; - Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), opgericht in 1957 met a...

Lees verder