Wat is de betekenis van Europese Gemeenschap?

2003
2021-11-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Europese Gemeenschap

Europese Gemeenschap - Naam voor de organisatie die in 1967 op grond van het EG-verdrag werd opgericht. Bij de oprichting, vastgelegd in het Verdrag van Rome, werden de EEG, de EGKS en Euratom samengevoegd. Doel is onder andere de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt. Afkorting: EG.

1994
2021-11-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Europese Gemeenschap

Europese Gemeenschap (eg, sinds 1.7.1967 de verzamelnaam van de → Europese Economische Gemeenschap, de → Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De vergelijkbare organen van de drie gemeenschappen werden toen samengevoegd. De belangrijkste organen van de eg zijn de Raad van Ministers, de → Europese Com...

Lees verder