Wat is de betekenis van Europese Defensie Gemeenschap?

1981
2022-01-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Europese Defensie Gemeenschap

(EDG ), een supranationale verdedigingsorganisatie, ontworpen maar nooit geëffectueerd, die Frankrijk, de BRD, Italië en de Beneluxlanden zou omvatten. Het plan werd in 1950 gelanceerd door de Franse premier Pleven. Het doel van de EDG was te voorzien in een Europese controle op de door de vs noodzakelijk geachte remilitarisering van de b...

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Europese Defensie Gemeenschap

(EDG), een supranationale verdedigingsorganisatie, ontworpen maar nooit geëffectueerd, die Frankrijk, de BRD, Italië en de Beneluxlanden zou omvatten. Het plan werd in 1950 gelanceerd door de Franse premier Pleven. Het doel van de EDG was te voorzien in een Europese controle op de door de VS noodzakelijk geachte remilitarisering van de BR...

Lees verder