Wat is de betekenis van Europees Hof voor de Rechten van de Mens?

2023-09-25
Mensenrechten begrippenlijst

Amnesty International (2007)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), in het Engels: European Court of Human Rights (ECHR), is een hof ingesteld door het Europees Verdrag voor de mensenrechten, bestaande uit één rechter van elke lidstaat van de Raad van Europa. Het is gevestigd in Straatsburg. Het EHRM komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Klachten kunnen zowel...