2020-02-25

Eudaimonisme

Het begrip ‘eudaimonisme’ gaat terug op het Griekse eudaimonia en wordt doorgaans vertaald als geluk, soms als gelukzaligheid, levensgeluk of het geslaagde leven. Met ‘eudaimonisme’ worden ethische theorieën bedoeld die het (individuele of collectieve) geluk tot hoogste goed verklaren. Geluk is dan het zedelijk principe van het handelen dat principieel als streven wordt begrepen. De antwoorden op de vraag waarin dit geluk inhoudelijk bestaat, lopen evenwel uiteen. Zo identificeert het h...