Synoniemen van EU-commissaris

2020-02-19

EU-commissaris

EU-commissaris - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) belangrijke functie bij de w:Europese Commissie|Europese Commissie De Europees Commissaris voor Mededinging is onder meer verantwoordelijk voor de goedkeuring van grote fusies in het bedrijfsleven en beoordeelt aanvragen van regeringen die staatssteun willen geven aan bedrijven. De Commissaris kan ook onderzoek instellen naar geheime prijsafspraken tussen bedrijven Woordherkomst samen...

2020-02-19

EU-commissaris

uit een van de EU-lidstaten afkomstige commissaris die deel uitmaakt van de Europese Commissie en het beleid ten uitvoer brengt op een van de beleidsterreinen van de EU