Wat is de betekenis van etter?

2023-10-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

etter

(1914) (scheldw.) naar persoon; lastig, gemeen iemand; kwal, mispunt. Verbastering van het Franse 'être' (zijn, wezen), maar geïdentificeerd met het bestaande woord etter (pus, bij ontstekingen afgescheiden vocht). 'Quel être': wat voor een schepsel! • Niets is er goed genoeg voor dat etter - ik heb niks met hem te maken, maar...

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

etter

etter - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) wittig vocht met witte bloedlichaampjes en bacteriën dat bij een ontsteking afgescheiden wordt Enkele dagen na de valpartij kwam er etter uit de wond. 2. (scheldwoord) een onaangenaam persoon Ga toch weg, stelletje et...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over etter?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

etter

etter - zelfstandig naamwoord uitspraak: et-ter 1. geelachtig vocht ♢ er kwam etter uit de wond 2. een vervelend of lastig iemand ♢ die kinderen van haar zijn echte etters Zelfstandig...

2023-10-01
Groot Scheldwoordenboek

Marc de Coster (2007)

etter

naar persoon; lastig, gemeen iemand; <a href="https://www.ensie.nl/scheldwoordenboek/kwal">kwal</a>, mispunt. Verbastering van het Franse être (zijn, wezen), maar geïdentificeerd met het bestaande woord etter (pus, bij ontstekingen afgescheiden vocht). ‘Quel être’: wat voor een <a href="htt...

2023-10-01
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Etter

zie bloed.

2023-10-01
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Etter

een afscheiding uit het bloed met witte bloedlichaampjes, die de bacteriën in zich opnemen, daarbij echter ontaarden (opname van vetten) en ook uiteen vallen. In het kader van een ontsteking een nuttig proces en wanneer de e. dik-romig is, is hij in het algemeen tegen zijn taak opgewassen. Bij kwaadaardige, tot verdere uitbreiding neigende ont...

2023-10-01
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

etter

➝ pus.

2023-10-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Etter

pus, ontstekings-exsudaat, bestaande uit witte bloedlichaampjes („ettercellen”), afgestorven weefsel en weefselvocht; de vorming van etter bij een ontsteking is meestal een goed teken, want het bewijst dat het lichaam zich verweert tegen de ziektekiemen. Opeenhopingen van etter (absces, empyeem) zijn echter gevaarlijk en de behandeling...

2023-10-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Etter

bestaat uit afgestorven witte bloedlichaampjes. Een afgesloten opeenhoping van e. noemt men een abces.

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Etter

s., otter, atter, matearje, kwea (it) dracht.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Etter

I. m., bij sommige ontstekingen afgescheiden vocht in het dierlijk lichaam; goede etter is geelachtig lichtgroen, dik, vet, kleverig, reukloos en onmisbaar voor de genezing; kwade etter is dunner, meer bruin, stinkend en niet genezend; specifieke etter is tegelijk drager van een smetstof. II. m. (-s), verbast, v. Fr. ê...

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Etter

pus, een groenachtig vocht, dat zich bij ontstekingsprocessen vormt. Bestaat uit witte bloedlichaampjes, bacteriën en weefselresten.

2023-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ETTER

(pus) is een min of meer roomachtige, grijsgele, soms groenige vloeistof, die zich bij ontstekingen vormt wanneer het exsudaat (z exsudatie) veel witte bloedcellen bevat die, na dienst te hebben gedaan in de strijd tegen de ziekteverwekkers, afsterven en verweken. Etter vormt zich vooral als het exsudaat niet kan wegvloeien, als het s...

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

etter

m. (vocht, dat zich bij ontstekingen afscheidt).

2023-10-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Etter

geelachtig vocht, dat wordt afgescheiden bij ontstekingen, bestaat uit E.-serum en witte bloedlichaampjes die zijn vergaan.

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Etter

Etter - Een min of meer dikke, roomachtige vloeistof, ontstaat als eindproduct van een → ontsteking; bestaat uit afbraakproducten van gestorven weefseldeelen, bacteriën met haar giften, witte bloedlichaampjes.

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

etter

m. geel vocht dat zich, bij een ontsteking, uit het lichaam afscheidt: er komt uit het abces; en bloed (uit)zweten, geweldig zweten van angst of geducht in de benauwdheid zitten.

2023-10-01
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Etter

Pus, een op room gelijkend dik, geelgroen vocht, dat in abscessen en bij vele ontstekingsprocessen voorkomt en gevormd wordt door de uit de bloedvaten uitgetreden en later ontaarde witte bloedlichaampjes. De dikke E. is meestal een betrekkelijk gunstig verschijnsel; bij tuberculeuse processen vindt men in den regel afscheiding van een dun et...

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Etter

Etter - Gele, roomachtige, ondoorschijnende vloeistof, die bij ontstekingen door slijmvliezen of wondvlakten wordt afgescheiden. De e. bestaat uit etterserum en etterlichaampjes. De eerste is een op bloedserum gelijkende vloeistof, de tweede zijn witte bloedlichaampjes en gedegenereerde weefselcellen. De ettering wordt door z.g. etterverwekkende ba...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

etter

1. m., bij sommige ontstekingen afgescheiden vocht dat veel witte bloedlichaampjes en afgestorven weefseldelen bevat; goede — is geelachtig lichtgroen, dik, vet, kleverig, reukloos en onmisbaar voor de genezing; kwade is dunner, meer bruin, stinkend; specifieke — is tegelijk drager van een smetstof; 2. m. (-s), verbastering van het Fran...