Wat is de betekenis van etnocentrisme?

2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

etnocentrisme

etnocentrisme - Zelfstandignaamwoord 1. neiging om de sociale groep waartoe men behoort als enige referentiepunt te beschouwen bij de beoordeling van andere 2. vorm van nationalisme waarbij het eigen volk en de eigen cultuur worden beschouwd als superieur boven andere volken en culturen Woordherkomst afgeleid van centrisme met...

Lees verder
2017
2023-02-06
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Etnocentrisme

Mensen zijn etnocentrisch als ze zichzelf als norm nemen. De houding is: Ik ben normaal, de anderen zijn afwijkend. Er zijn veel onschuldige en schadelijke voorbeelden van. - Je eigen godsdienst een geloof noemen, dat van anderen is ‘bijgeloof’. - Met het woord huidkleur automatisch de blanke huidskleur bedoelen. Zie bijgaande panty reclame: ‘in zw...

Lees verder
2017
2023-02-06
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Etnocentrisme

Eigen normen en waarden als maatstaf nemen bij de beoordeling van verschijnselen uit culturen en van mensen uit andere culturen. Het tegengestelde van etnocentrisme wordt cultureel relativisme genoemd.

2015
2023-02-06
De Communicatie professional

De Communicatie professional

etnocentrisme

Het centraal stellen van de eigen cultuur.

2007
2023-02-06
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Etnocentrisme

We kunnen onderscheid maken tussen twee hoofdbetekenissen van de term ‘etnocentrisme’, waarvan de eerste een zwakke en een sterke variant kent. Etnocentrisme duidt in de sterke variant van de eerste hoofdbetekenis op het verwijt dat iemand of een groep er im- of expliciet vanuit gaat dat het eigen volk (etnos = volk) en zijn cultuur superieur zijn...

Lees verder
1999
2023-02-06
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Etnocentrisme

Etnocentrisme - het vooropstellen van de eigen etnische identiteit; het aannemen van een kolonialistische houding t.o.v. andere culturen; het stellen van het eigen volk boven andere volkeren. De term is al oud, maar werd pas in de jaren tachtig frequent. → eurocentrisme. Etnocentrisme: neiging om op basis van normen en waarden van de eigen (sub)cul...

Lees verder
1992
2023-02-06
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Etnocentrisme

Neiging om de gedragingen, gewoonten en opvattingen van de eigen (sub)cultuur als maatstaf te hanteren in de beoordeling van anderen.

1990
2023-02-06
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

etnocentrisme

etnocentrisme - De neiging om vreemde culturen af te keuren; ook het hierdoor verkregen gevoel van eigen superioriteit.

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

etnocentrisme

[Gr. ethnos, volk, Lat. centrum, middelpunt], o., houding waarbij men de gewoonten en normen van een andere cultuur beoordeelt naar de normen van de eigen groep. In het etnocentrisme worden de eigenschappen en vermeende eigenschappen van de eigen groep overdreven positief gewaardeerd, terwijl de eigenschappen van andere groeperingen met wantrouwen...

Lees verder
1965
2023-02-06
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ETNOCENTRISME

geesteshouding waarbij alle maatschappelijke verschijnselen herleid worden tot die van de eigen gemeenschap. → Onbewust dient het mensbeeld van de maatschappij waartoe men behoort, als referentiekader bij de beoordeling van anderen. Mensen die bepaalde grenzen waarbinnen een normale variatie mogelijk is, overschrijden, maken zich verdacht (men...

Lees verder