Wat is de betekenis van Ethiekkritiek?

2007
2022-12-04
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Ethiekkritiek

Een kritiek van de ethiek kan twee verschillende vormen aannemen. De kritiek kan de ethiek als discipline, als theorie van de moraal, in het vizier nemen. Maar ook de moraal zelf, het leven volgens morele regels, kan onderwerp van kritiek zijn. ‘Kritiek’ betekent in dit verband altijd ‘negatieve kritiek’, geen ‘constructieve kritiek’ zoals bijvoorb...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten