Wat is de betekenis van Etgroen en etmaal?

1919
2021-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Etgroen en etmaal

beide gevormd met een voorvoegsel ed, als onverbuigbaar woord et geschreven, dat in het oud-germ. veel voorkomt met de bet. terug, voeder; de oorsprong verder is onbekend. Het eerste woord beteekent het groen, dat na het maaien weder opkomt, etgras; het tweede een tijdruimte van 2 X 12 uur, eig. de weder terugkeerende tijd (want maal, go. mei = tij...

Lees verder