Wat is de betekenis van Esters?

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Esters

Esters - Eigennaam 1. genitief van Ester

2024-05-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Esters

ontstaan als alcoholen zich onder afsplitsing van water met zuren verbinden. Tot de esters behoren o.a. de vetten (esters van glycerine met vetzuren). Vele vloeibare esters bezitten een kenmerkende geur en worden daarom verwerkt in parfums en lekkernijen. De geuren van allerlei vruchten worden mede door esters veroorzaakt. Esters worden ook gebruik...

2024-05-20
Wijn & drank Encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Esters

Een langzame reactie tussen de zuren en de alcohol van een wijn vormt esters, die een zoete, fruitige geur hebben. → * 09 HOE WORDT WIJN GEMAAKT?

2024-05-20
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

esters

stoffen ontstaan uit verbinding van anorganisch zuur en alcohol onder uittreding van water; CH3COOH + C2H5OH ⇆ CH3COOC2H5 + H2O (azijnzuur + ethanol ⇆ ethylacetaat + water) Verschuiving van het evenwicht naar rechts heet estrificatie, naar links verzeping, ➝ vetten.

2024-05-20
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Esters

noemt men die koolstofverbindingen, welke door hydrolyse in een alcohol en een zuur zijn te splitsen. Men kan de volgende groepen onderscheiden : (1) e. afgeleid van een anorganisch zuur, b.v. dibroomaethaan (C2H4Br2) en glycerol-trinitraat (C3H5(NO2)3), het explosieve bestanddeel van dynamiet; (2) e. afgeleid van organische zuren. De e. van lager...

2024-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ESTERS

ofschoon onjuist ook wel eens aethers (vruchtenaethers) genoemd, zijn verbindingen, die ontstaan uit een zuur en een alkohol onder uittreding van water. Omgekeerd kunnen zij door opneming van water weer ontleden in zuur en alkohol (verzeping of hydrolyse van de ester) zuur + alcohol ⇄ ester + water. Vertonen zij dus op dit punt overeenkomst met d...

2024-05-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Esters

verbindingen v. alcoholen met zuren.

2024-05-20
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Esters

Noemt men in de chemie de neutrale verbindingen ontstaan door de inwerking van zuren op alcohol zoo ontstaat uit Aethylalcohol C3H5 — OH en salpeterzuur H N 03 ; salpeterzure aethylester C2H5—N03.

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Esters

Esters of saamgestelde aethers, verbindingen, welke ontstaan door inwerking van een alkohol op een zuur, onder uittreding van water. De reactie verloopt langzaam en in geenen deele volledig, daar het uittredende water den ester weer in zuur en alkohol ontleedt (verzeeping); bij de bereiding van e. maakt men daarom vaak gebruik van een waterbindend...