Wat is de betekenis van Est modus in rebus?

2024-06-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Est modus in rebus

[Lat., lett.: er is een maat in de dingen] alles heeft zijn grenzen, in alles is er een maat.

2024-06-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Est modus in rebus

in alles is een maat; alles heeft zijn grens

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Est modus in rebus

sunt cer'ti de'nique fi'nes Quosr ultra' citra'que nequit' consis'tere rec'tum (Lat.), er is ten slotte in alle dingen een maat; er zijn zekere grenzen buiten en binnen welke wat goed is niet bestaan kan, d.w.z. die men in geen geval mag overschrijden (Horat., Sat. 1, 1, 106/7).

2024-06-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

est modus in rebus

(Lat.) er is in alles een maat, alles heeft zijn maat en grens.

2024-06-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Est modus in rebus

(Lat. Er is in alles een maat; er zijn ook zekere grenzen; uit Horatius).

2024-06-21
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

est modus in rebus

(Lat.) alles heeft zijn maat.

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Est modus in rebus

Est modus in rebus - (Lat.), = er is een maat in de dingen. Als tweede halfvers komt, behalve het Horatiaansche „sunt certi denique fines” = er zijn ten slotte grenzen (Satyr. 1. 1. 106), ook voor het Ovidiaansche „medio tutissimus ibis” = in het midden gaat gij het veiligst (Metam. 2. 137). Dit laatste deed Albert von Stade...

2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

est modus in rebus

[Horattos, Satirae 11,106, Lat.] er is een maat in alle dingen.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

est modus in rebus

est modus in rebus, - in alles is een maat; alles heeft zijn grens.