Wat is de betekenis van Escorte?

2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

escorte

escorte - Zelfstandignaamwoord 1. gewapende geleide

Lees verder
1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Escorte

gewapende geleide; begeleiding

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

escorte

[Fr.], o. (-s), gewapend geleide, hetzij ter beveiliging van personen of goederen bij het vervoer, hetzij als eerbetoon bij de ontvangst van voorname persoonlijkheden. (zie konvooi).

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Escorte

(<Fr.), o. (-s), gewapend geleide, bedekking, inz. eershalve.

1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Escorte

of geleide heet een troepenafdeling, bestemd ter beveiliging van een transport of van een belangrijk persoon, ook eershalve (ere-escorte).

1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

escorte

(Fr.) o. bedekking, beschermend geleide.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Escorte

Escorte - (Fr.), een troep, aangewezen om een persoon te beveiligen. In een officieelen stoet wordt een escorte doorgaans slechts als eerbetoon ingedeeld.

1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

escorte

escorte, - o., geleide.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Escorte

ESCORTE, v. en o. gewapend geleide, bedekking, gevolg.

1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Escorte

Escorte of geleide noemt men eene troepenafdeeling, bestemd ter beveiliging van een transport of van een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een vorst, een gezant, een hoofdofficier, een koerier enz. Ook spreekt men van een escorte bij een intogt van hooggeplaatste personen in eene stad. Een escorte van een transport heeft eene moeijelijke taak, namel...

Lees verder
1864
2021-01-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

escorte

escorte - v. en o. gmv. gewapend geleide, bedekking; gevolg