2019-12-13

Escorte

Escorte of geleide noemt men eene troepenafdeeling, bestemd ter beveiliging van een transport of van een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een vorst, een gezant, een hoofdofficier, een koerier enz. Ook spreekt men van een escorte bij een intogt van hooggeplaatste personen in eene stad. Een escorte van een transport heeft eene moeijelijke taak, namelijk de orde te handhaven, het terrein te verkennen en de goederen tegen elke aanranding te beschermen.

2019-12-13

escorte

escorte - Zelfstandignaamwoord 1. gewapende geleide

2019-12-13

Escorte

ESCORTE, v. en o. gewapend geleide, bedekking, gevolg.

2019-12-13

Escorte

Escorte - (Fr.), een troep, aangewezen om een persoon te beveiligen. In een officieelen stoet wordt een escorte doorgaans slechts als eerbetoon ingedeeld.

2019-12-13

escorte

escorte - v. en o. gmv. gewapend geleide, bedekking; gevolg

2019-12-13

escorte

escorte, - o., geleide.

2019-12-13

escorte

(Fr.) o. bedekking, beschermend geleide.