Wat is de betekenis van Erkennen van een natuurlijk kind?

1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Erkennen van een natuurlijk kind

Erkennen van een natuurlijk kind - Hierdoor ontstaan verschillende rechtsbetrekkingen tusschen ouder en kind (337 B. W.). Zie artt. 97, 104 (toestemming voor huwelijk), 383 (onderhoudsplicht), 408 (voogdij), 909, 955 (erfrecht). Na erkenning door de moeder alléén draagt het kind den geslachtsnaam van de moeder, na erkenning door beide ouders of doo...

Lees verder