Wat is de betekenis van Erkennen?

2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

erkennen

erkennen - Werkwoord 1. (ov) inzien, toegeven Hij kan niet tegen zijn verlies en wou niet erkennen dat hij verloren had. 2. (ov) als wettig, echt, juist aanvaarden Servië erkent Kosovo niet als zijnde een onafhankelijk land. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

erkennen

erkennen - regelmatig werkwoord uitspraak: er-ken-nen 1. het inzien en zeggen dat het zo is ♢ hij erkent dat hij een fout maakte 2. als wettig beschouwen ♢ hij erkent haar als zijn dochter...

Lees verder
1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

erkennen

(erkende, heeft erkend), 1. het (recht van) bestaan, de waarheid, juistheid, billijkheid van iets inzien: ik erken, dat ik gedwaald heb; hij erkende de bezwaren die eraan verbonden waren; 2. toestemmen of inzien dat iets terecht een zekere naam draagt: iemand als koning —; een document als echt —; een (als rechtspersoon) erkende vereni...

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Erkennen

v., tajaen, meistimme; willen —, wêze wolle; als geldig, tjilde.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Erkennen

(erkende, heeft erkend). 1. het (recht van) bestaan, de waarheid, juistheid, billijkheid van iets inzien of toegeven: ik erken, dat ik gedwaald heb; hij erkende de bezwaren die er aan verbonden waren; — belijden: de ware God erkennen. 2. toestemmen of inzien dat iets terecht een zekere naam draagt: iem. als koning erke...

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

erkennen

erkende, h. erkend (1 tot inzicht komen van; het bestaan, de waarheid, juistheid enz. toegeven, inzien; 2 toegeven of inzien, dat een persoon of zaak een hoedanigheid bezit; ook met betrekking tot een niet genoemde hoedanigheid): 1. de juistheid van iets erkennen; zijn ongelijk erkennen; 2. iem. als zijn weldoener erkennen, openlijk willen kennen;...

Lees verder
1926
2022-08-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Erkennen

is saamgesteld uit er en kennen, en beteekent een bepaalde manier van kennen. Als ik zeg: er is geen spoor van leven in die woestijn te erkennen, dan doelt dat op een onderscheidende kennis. In uitdrukkingen als: iemand als koning erkennen, of een document als echt te erkennen, beteekent dit woord toestemmen dat iemand of iels te recht een zekeren...

Lees verder
1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Erkennen

Erkennen - zie BEKENTENIS.

1910
2022-08-19
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Erkennen

Erkennen - crediteeren (zie aldaar).

1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Erkennen

ERKENNEN, (erkende, heeft erkend), kennen, onderscheiden er is geen spoor van studie in dat stuk te erkennen; — toestemmen dat iets terecht een zekeren naam draagt: iem. als koning erkennen; een document als echt erkennen; — de waarheid van iets toegeven ik erken, dat ik gedwaald heb; — openlijk voor iets uitkomen: zijn ongelijk...

Lees verder