Wat is de betekenis van ergostaat?

2019
2021-05-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ergostaat

ergostaat - Zelfstandignaamwoord 1. toestel om gehandicapte te helpen bij spierarbeid Woordherkomst met het voorvoegsel ergo- met het achtervoegsel -staat

Lees verder
1994
2021-05-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ergostaat

[v. Gr. ergon - werk, en stam sta- = staan] toestel om zieken voorgeschreven spierarbeid te laten doen.

1993
2021-05-07
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Ergostaat

toestel waarmee zieken spierarbeid kunnen verrichten

1973
2021-05-07
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ergostaat

[➝Gr.], m., toestel voor de meting van de spierarbeid voorgeschreven aan zieken.

1955
2021-05-07
vreemd

Vreemde woordenboek

Ergostaat

toestel om zieken voorgeschreven spierarbeid te laten verrichten.

1950
2021-05-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ergostaat

(<Gr.) m., toestel om zieken wien spierarbeid voorgeschreven is, die op rationele wijze te laten verrichten.

1948
2021-05-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

ergostaat

m. krachtmeter.

1923
2021-05-07
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Ergostaat

toestel, waarmede een zieke, door het draaien aan een kruk, voorgeschreven hoeveelheden arbeid kan verrichten (G. Gärtner).

1916
2021-05-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ergostaat

Ergostaat - apparaat door middel waarvan zieken, wien spierarbeid als geneesmiddel is voorgeschreven, op rationeele wijze een zekere hoeveelheid meetbaren en dus berekenbaren arbeid kunnen verrichten

1898
2021-05-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ergostaat

ERGOSTAAT, m. toestel om zieken wien spierarbeid voorgeschreven is, dien op rationeele wijze te laten verrichten.

Gerelateerde zoekopdrachten