Wat is de betekenis van ergens sjoege van hebben?

2022
2022-09-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

ergens sjoege van hebben

(1860) (Barg.) ergens begrip, verstand, benul van hebben. Mogelijk terug te voeren tot Hebreeuws 'sjagach' (nauwkeurig waarnemen); volgens Beem evenwel verbasterd uit Jiddisch 'sjoewe' (antwoord). Bij Köster Henke krijgt het woord volgende betekenis mee: `begrip, verdenking, vermoeden'. ‘Ergens sjoege in hebben’ (met de nadruk op &...

Lees verder