Wat is de betekenis van Erfrecht?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

erfrecht

erfrecht - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) het samenstel van regels dat de vererving regelt 2. het recht om te erven Woordherkomst samenstelling van erf en recht Verwante begrippen erfenis

2024-07-14
Redactie Ensie

Begrippen omtrent familie zaken omschreven

Erfrecht

Erfrecht is een wettelijke bepaling die vaststelt wie de erfgenamen zijn wanneer iemand komt te overlijden zonder dat er een testament is opgesteld. Wie uiteindelijk als erfgenaam wordt benoemd, is afhankelijk van de relatie die men had met de overledene. Wanneer iemand komt te overlijden, laat deze vaak bezittingen en/of schulden na. Veel mensen l...

2024-07-14
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Erfrecht

Geheel van rechtsregels dat bepaalt op welke natuurlijke personen of rechtspersonen het vermogen van overleden personen overgaat. Onder vermogen dient men hier het geheel van iemands rechten en verplichtingen te verstaan. Wie van wie kan en mag erven, wordt tegenwoordig bepaald door het in 1992 ingevoerde Burgerlijk Wetboek. Er zijn twee soorten er...

2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Erfrecht

o. (-en), het geheel van rechtsvoorschriften die de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere personen regelen. (e) België. In België werd het erfrecht van de langstlevende echtgenoot ingrijpend gewijzigd door de wet van 14.5.1981, die op 6.6.1981 van kracht werd. In de vroegere wetgeving kwam de langstleve...

2024-07-14
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Erfrecht

Wanneer iemand sterft, gaat zijn vermogen (baten en schulden) over op zijn erfgenamen. Het testament bepaalt wie zullen erven. Is er geen testament gemaakt, dan bepaalt dit de wet. Volgens de wet erven een echtgenoot en kinderen ieder naar gelijke delen. Waren de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd, dan wordt slechts de hel...

2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Erfrecht

o. (-en), 1. het geheel van rechtsvoorschriften die de overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere personen regelen. © België. In België werd het erfrecht van de langstlevende echtgenoot ingrijpend gewijzigd door de wet van 14.5.1981, die op 6.6.1981 van kracht werd. In de vroegere wetgeving kwam de langstleven...

2024-07-14
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ERFRECHT

Het E. regelt de overgang van vermogen van een overledene op een levende. Wij kennen E. bij versterf en testamentair E. Het laatste was volgens Oudfr. recht (bezit dient het geslacht) uitgesloten. De kerk moedigde al in de Frankische tijd, met behulp van het canonieke recht, schenkingen aan de kerk bij leven en na dood sterk aan, zodat in de M.E. o...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ERFRECHT

De Kerk heeft haar eigen rechtsregels waar kerkelijke instellingen in de erfopvolging betrokken zijn, daar het recht goederen te verwerven haar onafhankelijk van de staat toekomt. Zo bepaalt de kerkelijke wet (can. 1513 § 1), dat ieder die volgens het natuur- of canoniek recht de vrije beschikking heeft over zijn goederen, deze bij laatste wil...