Wat is de betekenis van erbarmen?

2019
2021-06-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

erbarmen

erbarmen - Werkwoord 1. (refl) medelijden hebben met iemand 2. (refl) zich ontfermen over iemand De geneesheer erbarmde zich over de zieke. erbarmen - Zelfstandignaamwoord 1. medeleven met de pijn of het ongeluk van een ander Hebt erbarmen...

Lees verder
1973
2021-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

erbarmen

o. (g. mv.), betoning van medelijden, mededogen, ontferming: uit —; vol -; zonder —.

1952
2021-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Erbarmen

v., erbarmje.

1950
2021-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Erbarmen

I. zich (erbarmde zich, heeft zich erbarmd), medelijden betonen, uit medelijden hulp verlenen, zich ontfermen: erbarm u onzer (over ons), o Heer! goede mensen erbarmden zich over het verlaten kind; — iron.: hij erbarmde zich over het laatste restje wijn, dronk het op. II. o., g. mv., betoning van medelijden, mededogen, ontfermin...

Lees verder
1919
2021-06-25
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Erbarmen

zie bij Ontfermen.