Wat is de betekenis van Er is hommeles?

1925
2021-07-29
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Er is hommeles

D.w.z. de boel is er in de war, inzonderheid tengevolge van misverstand, van verkeerde verstandhonding; er is twist, verdeeldheid; hommeles hebben (met iemand), ruzie, mot hebben met iemand. In de 17 eeuw staat deze zegswijze opgeteekend bij Winschooten, 111: Hetsal daar lustig hommelis zijn, sij sullen daar geweldig oover hoop...

Lees verder