Wat is de betekenis van er?

2023-12-11
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie (2023)

ER

Emergency Room

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

er

er - bijwoord 1. van die dingen of van die mensen ♢ hoeveel snoepjes? ik wil er drie 2. op die plaats ♢ zo mensen, we zijn er 3. zonder vaste betekenis ...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

ER

AER is een historisch Brits merk van motorfietsen, dat ook onder de namen Aero-Special, Reynolds-Special en Reynolds-Scott produceerde. De modificaties bestonden onder andere uit een sneller motorblok, een Brampton voorvork en voetschakeling naar het voorbeeld van concurrent Velocette. Vanaf 1932 veranderde de naam van de speciale modellen in "Rey...

2023-12-11
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Er

is het chemisch symbool voor erbium.

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Er

adv., der; er zijn —, der binne guon.

2023-12-11
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Er

hij; wenn ich er wäre, als ik hem was.

2023-12-11
Javaans woordenboek

Gedigitaliseerd Ensie (1951)

èr

boekentaal : water; zie ook èr-èran, èr-geni enz.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Er

bw. en vnw., I. bw. (enclitische vorm van daar) daar, op de aangewezen, aangeduide plaats: wie waren er? (b.v. in de kerk, op het concert, in de vergadering, aan de deur); dat boek is er niet (b.v. in de bibliotheek); — ik zal er even aangaan, aanlopen (bij de dokter, op de gemeente-secretarie); — er zijn,...

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Er

Erbium (scheikunde)

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

er

I. (eig. genitief van het persoonlijk vnw. v. d. 3de pers. mv.: van die of van zulke zaken of personen): appelen, ik kocht er 10. II. (wisselvorm van: 1 haar, persoonlijk vnw. v. d. 3de pers. enkelv.; 2 haar, bezittelijk vnw. v. d. 3de pers. v. enkelv. en meerv.): 1. ik heb er gezien; 2. Truus (d)er hoed. III. (toonloze vorm van daar) 1. bw.: me...

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Er

chem, symbool v. → Erbium.

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Er

Er - In den door Plato verzonnen mythus, waarmede hij de Republiek besluit, is Er, zoon van Armenius, een Pamphyliër, een man, die na twaalf dagen lang dood te zijn geweest, weer levend was geworden en vertelt over de onderwereld en over de door hem meegeleefde vergelding van goed en kwaad. V. Pottelbergh

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

er

A. ter) I. bw. [daar] 1. van plaats: het gaat zo niet toe. Syn. daar. 2. om uit te drukken dat de zin een algemene strekking heeft: zijn mensen die... 3. met een bw., vervangt een vmw., voorafgegaan door een voorzetsel: was geen spreken tegen; erbuiten blijven. Opm. Er wordt met het volgende voorzetsel aaneengeschreven: eraan, eraf, erin, erop, e...

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Er

Er - 1) krijgsgod, zie TYR. 2) symbool voor het scheikundig element erbium.

2023-12-11
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Er

Er - Ἦρ, Pamphyliër, die in een slag gedood werd, tien dagen liggen bleef en daarna op den brandstapel herleefde en verhaalde, wat hij in de onderwereld gezien had.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Er

1) krijgsgod, zie Tyr. 2) scheikundig teeken voor Erbium.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Er

ER, bw. (enclitische vorm van der, daar) daar, op de aangewezen, aangeduide plaats: wie waren er ? (b. v. in de kerk, op het concert, in de vergadering, aan de deur); dat boek is er niet, (b. v. in de bibliotheek); — ik zal er even aangaan, aanloopen, (bij den dokter, op de gemeente-secretarie); — in hij is er kan er eene bepaalde plaa...

2023-12-11
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Er

zie Daar.

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Er

1) de eerstgeboren zoon van Juda en Sua, was de broeder van Onan, en de man van Thamar; Gen. 38: 3, 6, 7; 46: 12; Num. 26: 19; I Chron. 2:3. 2) een zoon van Juda's en Sua’s derden zoon Sela; I Chron. 4: 21. 3) een in het geslachtregister van Jezus; Lucas 3: 28.

2023-12-11
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Er

Er, bijw. hij is -, hij is hier (of op eene bepaalde plaats); - is, - zijn, (ook daar is, - zijn).