Wat is de betekenis van episode?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

episode

episode - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) op zichzelf staande gebeurtenis De operatie en het herstel daarvan was een moeilijke periode in zijn leven die nu gelukkig is afgesloten. 2. aflevering van een televisieserie Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'hodós' (gang, weg) met het voo...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

episode

episode - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-pi-so-de 1. begrensde tijdruimte ♢ gedurende die episode gebeurde er van alles 2. deel van een vervolgserie ♢ in deze episode zien we veel nieuwe ont...

Lees verder
1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Episode

[Gr. epeisodion, van ep- = epi- = erbij-, en eisodios = toegang (van eis- = in-, en hodos = weg)] (oorspr.) ingeschoven, ingelast stuk, nl. deel tussen twee koorzangen in de Gr. tragedie; (thans) deel van een verhaal dat op zichzelf staat; ook. min of meer een zelfstandig geheel vormend...

Lees verder
1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Episode

op zichzelf staand deel van een verhaal

1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

episode

[➝Gr. epeisodios, er nog bijkomend], v. (-n, -s), 1. op zichzelf staand of op zichzelf beschouwd (uitgelicht) deel van een verhaal (e); 2. deel van een reeks gebeurtenissen dat min of meer een zelfst. geheel vormt. (e) In het antieke Griekse drama verstond men onder een episode het optreden van de toneelspeler(s) na en naast het koor. De term slaa...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Episode

inlassing; ingevlochten verhaal; een bijkomstige gebeurtenis.

1952
2022-12-04
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Épisode

episode (gebeurtenis, ingelast verhaal).

1951
2022-12-04
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

episode

episode.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Episode

(<Fr.-Gr.) v. (-s, -n). 1. op zichzelf staand of op zichzelf beschouwd (uitgelicht) deel van een verhaal. 2. deel van een reeks gebeurtenissen dat min of meer een zelfst. geheel vormt.

Lees verder
1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Episode

(Gr., van buiten erbij komend), op zichzelf staande kleine gebeurtenis in een verhaal; op zichzelf staande gebeurtenis in een gehele reeks.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

episode

v. nissenrede; ingelast verhaal; tussenzang; gebeurtenis of feit van ondergeschikt belang

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

episode

v. episoden (Fr. [Gr. epeisodion = bijgevoegd deel]: 1 min of meer zelfstandig deel van een verhaal; 2 deel van een reeks van gebeurtenissen, dat min of meer een afzonderlijk geheel vormt): 1. één episode uit die roman is roerend; 2. gevechtsepisoden uit de slag bij M.

Lees verder
1933
2022-12-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Episode

(Grieksch), oorspr. dialogen tusschen de koren der treurspelen, thans: nevenhandeling v. ondergeschikt belang.

1932
2022-12-04
Muziek

Muziek lexicon

Episode

1) In de antieke tragedie 't optreden der tooneelspelers na den Parodos; 2) in de fuga: tusschenspel.

Lees verder
1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

episode

v. (-n, -s) [Gr. epeisodios, van buiten, bij de zaak komend] 1. op zichzelf staande kleine gebeurtenis in een verhaal: een uit een roman. 2. Uitbr. op zichzelf staande gebeurtenis uit een hele reeks: een uit de oorlog.

Lees verder
1928
2022-12-04
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Episode

wil zeggen: gedeelte. Alweer een woord, dat verband houdt met de oude Grieken en hun toneelspel. In het Griekse treurspel, dat hoofdzakelijk uit verschillende koren bestond, was de episode het gedeelte, dat tussen twee koren was ingelast. In het heldendicht en in het drama waren soms ook losse gedeelten ingevoegd, die zonder bezwaar konden worden w...

Lees verder
1916
2022-12-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Episode

Episode - (Gr. epeisodion), bijvoegsel, tusschenvoegsel, in de Gr. tragoedie de tusschen de koorliederen ingelaschte handeling van het stuk, omdat het koor eigenlijk de hoofdzaak was, vervolgens iedere tusschen de hoofdhandeling ingelaschte, een gesloten geheel vormende handeling in het epos en het drama.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

episode

episode, - v., inlassching; ingevlochten verhaal; afdwaling van de hoofdzaak ; tusschenzang.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Episode

in de letterkunde: ingevoegd gedeelte, dat een op zichzelf staand geheel vormt en slechts los met het hoofdonderwerp saamhangt; een als ’n geheel behandeld gedeelte uit een geschiedenis.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Episode

vr. Gr., ingevlochten verhaal; feit dat een deel uitmaakt van een serie gebeurtenissen, welke een geheel vormen.