Wat is de betekenis van Epigenetica?

2024-05-21
Woord van de week

Team taaladvies (2023)

epigenetica

Epigenetica is de studie van overerfbare veranderingen die niet terug te vinden zijn in de genetische informatie die in het DNA gecodeerd zit. Recent epigenetisch onderzoek heeft uitgewezen dat een ongezonde levensstijl van een individu negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de volgende generaties. Daaruit wordt geconcludeerd dat er m...

2024-05-21
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

epigenetica

Epigenetica is een vakgebied binnen de biologie dat zich richt op de studie van veranderingen in de genexpressie die optreden zonder dat er wijzigingen in het DNA plaatsvinden. In plaats daarvan gaat het om chemische aanpassingen aan het DNA en de eiwitten die het verpakken, die de manier waarop genen worden aan- of uitgeschakeld beïnvloeden....

2024-05-21
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Epigenetica

Het geheel van moleculaire mechanismen betrokken bij het vastleggen van de functie van een cel, de differentiatie van celtypes, de regulatie van de ontwikkeling en de vorming van specifieke fenotypes als reactie op het milieu De term epigenetica werd in 1968 geïntroduceerd door Conrad Waddington om aan te geven dat niet alleen de erfelijke aan...

2024-05-21
Eindeloos bewustzijn woordenlijst

Pim van Lommel (2007)

Epigenetica

De studie van omkeerbare functieveranderingen van genen die tot stand komen door uitwendige factoren zonder dat verandering in de volgorde van het DNA in de celkern optreedt.

Gerelateerde zoekopdrachten