Wat is de betekenis van Enzymen?

2020
2020-11-26
Redactie Ensie

Fitness begrippen omschreven

Enzymen

Lichaamseigen eiwitten die naar behoefte biochemische reacties in ons lichaam activeren, versnellen of afiremmen, zonder daarbij zelf te worden veranderd. Van de ontelbare enzymen heeft elk zijn eigen taak. Sommige enzymen, bijvoor beeld pepsine en trypsine, helpen bij de vertering van vlees en versnellen daarbij zeer veel reacties. Andere, zoals u...

Lees verder
2020
2020-11-26
Natuurdiëtisten Nederland

Natuurdiëtisten Nederland is een platform, inspiratiebron en kennisinstituut over voeding, opgericht door Marijke de Waal Malefijt, klinisch werkend natuurdiëtist.

Enzymen

Enzymen zijn eiwitten. Ze zijn, behalve voor de spijsvertering, nodig bij alle chemische reacties die plaatsvinden in de cellen, organen, botten, spieren, weefsels en organen. Bij bacteriële of virale infecties, auto-immuunziekten, algemene ontstekingen en vaataandoeningen zijn het de enzymen die het lichaam in staat stellen ‘handelend...

Lees verder
2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

enzymen

enzymen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord enzym

Lees verder
1997
2020-11-26
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Enzymen

Enzymen zijn chemische verbindingen, eiwitachtige stoffen, die niks anders doen dan grote moleculen splitsen in kleinere moleculen zonder daarbij zelf te veranderen. Enzymen worden daarom ook wel katalysatoren genoemd. Men zou een enzym kunnen vergelijken met een sleutel, die één bepaald slot kan openen. Zo kan 1 soort enzym, 1 type verbinding spli...

Lees verder
1990
2020-11-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

enzymen

enzymen - Een uit een groep van complexe organische stoffen gevormd in de levende cellen van planten en dieren; het is een noodzakelijke katalysator voor de chemische reacties van biologische processen.

1974
2020-11-26
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

enzymen

(G., en = in; zumé = gist), katalytisch werkende stoffen. Het zijn organische katalysatoren met een eiwitachtige structuur, geproduceerd door levende organismen, met een specifieke werking; pH- en temperatuurgevoelig. Ze kunnen activeren en remmen. Ze beïnvloeden alleen de reactiesnelheid, hebben dus geen invloed op de ligging van het...

Lees verder
1949
2020-11-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Enzymen

(fermenten) (1), colloïdale katalysatoren die voortgebracht worden door organismen doch zelf tot de dode stof behoren. Zeer merkwaardig is hun uiterst specifieke werking. Men verdeelt ze in drie groepen: koolhydraat-, vet- en eiwitsplitsende enzymen oftewel: carhohy drasen,, lip as en en proteasen; (2) eiwitachtige lichamen, die veel voorkome...

Lees verder
1938
2020-11-26
Voedings en Genotsmiddelen

Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen door dr. M. Wagenaar. 1e druk 1938.

Enzymen

Enzymen - (fermenten en hormonen). Dat zijn stoffen, meestal van eiwitachtige structuur, die in het lichaam een gewichtige functie vervullen. Door de werking van deze verbindingen komen reacties en omzettingen tot stand, die anders niet of zeer langzaam zouden verloopen. Het geheele proces der spijsvertering is een aaneenschakeling van dergelijke r...

Lees verder
1933
2020-11-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Enzymen

Enzymen - zijn organische, katalytisch werkende stoffen, die bij de levensprocessen van planten en dieren een zeer belangrijke rol spelen. Hiermede zijn planten en dieren in staat stofomzettingen te doen plaats hebben, die anders uiterst langzaam verloopen. Naar de stofomzettingen, welke bij deze organismen plaats hebben, verdeelt men de e. in drie...

Lees verder
1916
2020-11-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Enzymen

Enzymen - Reeds sedert het begin van de 19e eeuw weet men, dat er omzettingen in het levende organisme teweeggebracht worden door stoffen, die men aan dit organisme onttrekken kan en die deze omzetting dus ook tot stand brengen, wanneer men ze in het laboratorium brengt in de reageerbuis. Het eerst werd dit verschijnsel waargenomen bij het moutproc...

Lees verder