Wat is de betekenis van Entiteit?

2021
2022-05-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Entiteit

Een entiteit is een wezenlijkheid, iets wat echt bestaat. In de esoterie wordt een entiteit ook wel als een geest gezien. Het woord entiteit stamt uit het Latijn, waar het woord entitas het 'er zijn van het zijnde' betekent. Bij een entiteit draait het er dus om dat iets bestaat. Entiteiten spelen een grote rol in de ontologie, ook wel de zijnsleer...

Lees verder
2019
2022-05-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

entiteit

entiteit - Zelfstandignaamwoord 1. iets wat wezenlijk bestaat 2. (informatica) een mens, dier of ding waaraan men eigenschappen kan toekennen (attribuut|attributen) en waarvan deze informatie kan worden opgeslagen b.v. in tabellen Woordherkomst Afgeleid van het Middeleeuwslatijns entitas, van het Latijnse tegenwoordig deelwoo...

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

entiteit

entiteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: en-ti-teit 1. wat niet verdeeld is ♢ dit gezin vormt een entiteit 2. iets wat een bestaan heeft, wat er is ♢ deze boom is een entiteit Zelf...

Lees verder
2004
2022-05-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

entiteit

Staat (vooral dan een waarvan het bestaan officieel niet erkend wordt). De term valt vooral met betrekking tot de Palestijnen die een eigen staat willen stichten. De voormalige Israëlische premier Yitzhak Rabin gebruikte nooit het woord ‘staat’, hij had het steeds over ‘entiteit’. De opmerking van Hillary Clinton in 1998 tijdens een bezoek aan Isra...

Lees verder
1994
2022-05-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Entiteit

[LLat. entitas, van ens, entis, zie ens] wezenlijkheid, iets dat wezenlijk is, wezenlijk bestaand iets; wezenlijk bestaan.

1993
2022-05-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Entiteit

wezenlijkheid; wezenlijk bestaan

1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Entiteit

[Fr., wezen], v., wezenlijk bestaan; iets dat wezenlijk is, wezenlijkheid.

1955
2022-05-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Entiteit

het werkelijk wezen of zijn, wezenlijkheid

1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Entiteit

(<Fr.) v., wezenlijk bestaan; iets dat wezenlijk is, wezenlijkheid.

1948
2022-05-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

entiteit

v. wezenlijkheid, het werkelijk bestaan.

1939
2022-05-21
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Entiteit

(< Lat. entitas; < ens = het zijn). Math. gebruikt in den zin van wiskundig ding.

1936
2022-05-21
Occult

Occult woordenboekje

Entiteit

wezen.

1925
2022-05-21
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

entiteit

In de scholastische philosophie het ontologisch-metaphysisch begrip van wezenheid. Zoo heeft het dier zijn dierlijkheid, de mensch zijn menschelijkheid.

1864
2022-05-21
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

entiteit

entiteit - v. wezenlijkheid, bestaan