Wat is de betekenis van entente?

2020
2021-01-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

entente

bondgenootschap. vriendschappelijke verstandhouding of bondgenootschap tussen staten, en vervolgens ook ruimer tussen partijen, machten enz.; ook: het verdrag waarin deze vriendschap is vastgelegd. Voorbeelden: Tegenwoordig wekken de politieke leiders van Europa de afschuwelijke indruk - onbewust en buiten hun wil - op buitenlands-po...

Lees verder
2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

entente

entente - Zelfstandignaamwoord 1. bondgenootschap Draghi wist van tevoren dat hij kon worden gemangeld. Hij heeft goede adviseurs, onder wie enige Nederlanders – de ECB is de enige Europese instelling waar de lidstaten consequent hun beste mensen heen sturen, geen rotte appels waar ze zelf vanaf willen. Dra...

Lees verder
1996
2021-01-21
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Entente

Een vriendschappelijke verstandhouding tussen staten die niet gedetailleerd in verdragen is vastgelegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten Frankrijk, Groot Brittannië en Rusland als bondgenoten tegen Duitsland. De samenwerking was gebaseerd op de Entente Cordiale van 1904 tussen Frankrijk en Groot-Brittannië en de Entente van 1907 tussen Frankr...

Lees verder
1993
2021-01-21
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Entente

eensgezindheid; verbond van staten

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Entente

Tijdens de Eerste Wereldoorlog naam van de geallieerden. Zie Entente Cordiale.

1949
2021-01-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Entente

of Entente cordiale (Fr., hartelijke verstandhouding), aanduiding voor de samenwerking op internationaal terrein tussen Engeland en Frankrijk sedert 1904 en tussen Engeland en Rusland sedert 1907. Dan komt ook de term „Triple Entente” in zwang; spits gericht tegen het „Drievoudig Verbond” (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, It...

Lees verder
1948
2021-01-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

entente

(Fr.) v. zin, betekenis (v. e. woord of gezegde), verstandhouding; i. d. eerste wereldoorlog: de verbonden staten Engeland, Frankrijk, Rusland en later ook Italië; ~ cordiale, hartelijke verstandhouding, (inz. i. d. staatkunde); de kleine ~, defensief verbond tussen Tsjecho-Slovakije, Joego-Slavië en Roemenië, vóór 1939...

Lees verder
1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Entente

Entente - politieke groepeering van Frankrijk, Engeland en Rusland voor den Wereldoorlog, de tegenhanger van het ➝ Drievoudig Verbond. In April 1904 werden tusschen Engeland en Frankrijk drie verdragen gesloten, waardoor alle twistpunten op koloniaal gebied, vnl. wegens Egypte en Marokko, werden beslecht. Het gewicht dezer overeenkomsten was echter...

Lees verder
1914
2021-01-21
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

entente

entente, - v., zin; verstand; kennis; overeenstemming; „entente cordiale”: hartelijke verstandhouding (tusschen twee of meer mogendheden).

1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Entente

ENTENTE, v. eensgezindheid; overeenkomst, verstandhouding: entente cordiale, vriendschappelijke verhouding tusschen Frankrijk en Engeland.