2019-12-11

enten

enten - Werkwoord 1. (ov) (tuinieren), (landbouw) een stukje weefsel van de ene boom inplanteren in een andere Bij het enten wordt een deel van een plant (de ent) vastgemaakt op een deel van een andere plant (de onderstam). 2. (medisch) inenten enten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ent Woordherkomst afgeleid van ent met het achtervoegsel -en Verwante begrippen inenten,...

2019-12-11

enten

enten - regelmatig werkwoord uitspraak: en-ten 1. een loot van een boom in een andere boom laten groeien ♢ de kweker heeft de ene rozensoort op de andere soort geënt 2. ergens uit voortkomen ♢ dit boek is geënt op de Bijbel Regelmatig werkwoord: en-ten ik ent jij...

2019-12-11

enten

Het planten van een loot van de ene druivensoort op de onderstok van een andere, vaak voor ziekten ongevoelige, druivensoort.

2019-12-11

Enten

ENTEN, (entte, heeft geënt), de ent van een veredelden boom bevestigen in de spleet die men in een wilden of anderen boom gemaakt heeft, opdat zij zich innig met dien stam verbinde en er alzoo een edeler boom door ontsta op een wilden, stam enten; in de spleet enten; — (ook fig.) in Engeland waar de Angel-Saksische beschaving geënt was op een Britschen stam; vgl. inenten. ENTING, v. het enten.

2019-12-11

Enten

Enten is in het algemeen het overbrengen van eene loot op een anderen stam, ten einde haar op dezen te doen groeijen. Men verkrijgt hierdoor de zekerheid, dat gemelde edele loot na voldoenden groei dezelfde gewenschte vruchten zal voortbrengen als de stam, waarvan zij is ontleend. Het doel van het enten is derhalve veredeling van het boomgewas. Hoofdzakelijk wordt het bij gewassen met pitvruchten in toepassing gebragt, terwijl bij boomen met steenvruchten meer het oculéren in zwang is. Het ente...

2019-12-11

Enten

Enten - of inlaten. Bij houten schepen worden de spanten tegen het verschuiven op de kiel ingelaten en de kiel hiervoor ingekeept. Vroeger werd dit ook voor de spanten in het voor- en achterschip gedaan en toen enten genoemd.

2019-12-11

Enten

Enten - 1° veredelen, d.i. aan elkaar doen groeien van twee plantendeelen. Zeer gebruikelijk in kweekerijen, waarbij men nu eens beoogt een ➝ wortelstelsel of aan bijzondere eischen voldoende wortels te geven aan een takje eener tamme verscheidenheid, dan weer op een ouderen, bewortelden boom of struik een edele kroon te plaatsen of een verbindingsstuk tusschen kroon en wortel te kweeken. Men ent slechts tweezaadlobbige planten. Het onderste deel bij een enting heet onderlaag, het bovenste...

2019-12-11

Enten

Onder enten verstaat men het kunstmatig verbinden van twee plantendelen, waardoor een blijvende samengroeiing ontstaat. Dit wordt in den tuinbouw toegepast, in het algemeen om wilde (vrucht-) bomen te veredelen. Voor de enting gebruikt men een z.g. „onderstam”, dat is het deel, waarop geënt wordt en de ent, dat is het deel, waarmee men de plant wil veredelen. Men maakt een kerf in den onderstam en sluit daar de ent, die bestaat uit een takje met oog — of „groeiknop&r...