Wat is de betekenis van engine?

1951
2022-07-04
Engels

Woordenboek Engels (1951)

engine

1. machine; 2. brandspuit; 3. locomotief; 4. motor; 5. fig middel, werktuig; 6. van een motor (machine) voorzien; three-engined plane, driemotorig vliegtuig.

Lees verder
1948
2022-07-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

engine

(endzjin), (Eng.) machine, werktuig; motor.