Wat is de betekenis van Energie-quotiënt?

1923
2022-07-06
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Energie-quotiënt

zie Heubner, Aanhangsel.

1923
2022-07-06
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Energie-quotiënt

zie H e u b n e r.