Wat is de betekenis van Energie-intensiteit?

2024-05-30
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Energie-intensiteit

Het aandeel van de energiekosten in de totale kosten (of ook wel: in de productiewaarde).

2024-05-30
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Energie-intensiteit

Verhouding tussen energieverbruik en een indicator van economische activiteit. Maatstaf om de ‘energiegulzigheid’ van een sector of een geografische entiteit te bepalen en zo aan bench- marking te doen. De totale energie-intensiteit vergelijkt het bruto primair energieverbruik met het BBP. In sectorstudies wordt veelal de ratio bepaa...