Wat is de betekenis van En depot?

1994
2021-04-10
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

En dépôt

[Fr.] 1 in bewaring; 2 in voorraad gegeven ter verkoop in het klein.

Lees verder
1948
2021-04-10
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

en depôt

in bewaring, ten verkoop.

1914
2021-04-10
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

en depot

en depot, - in bewaring; ten verkoop toevertrouwd.

1910
2021-04-10
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

En depot

En depot - in voorraad.