2019-12-13

Emplooi

Arbeidsbemiddelingsbureau voor vluchtelingen . Emplooi probeert vluchtelingen aan werk te helpen dat past bij hun opleiding en arbeidsniveau. Werk wordt gezocht door zo'n tachtig vrijwillige adviseurs die contacten onderhouden met o.a. Centra voor Inkomen en Werk en sociale diensten . Emplooi is begonnen als een onderdeel van VluchtelingenWerk, maar is sinds januari 2001 zelfstandig.

2019-12-13

emplooi

emplooi - Zelfstandignaamwoord 1. arbeid, bezigheid, karwei, werk, betrekking

2019-12-13

Emplooi

EMPLOOI, o. (-en), ambt, dienst: zonder vast emplooi; verrichting; soort van rol die een acteur speelt.

2019-12-13

Emplooi

Emplooi - gebruik, bezoldigde betrekking of bediening, plaatsing. Voor deze wissels hebben wij geen emplooi, beteekent wij kunnen die niet plaatsen, verhandelen.

2019-12-13

emplooi

emplooi - o. (emplooijen), ambt, dienst; verrichting; (toon.) kategorie van rollen

2019-12-13

emplooi

emplooi, - o., ambt, dienst, bediening ; betrekking.