Wat is de betekenis van Empirisch-analytische stroming?

1995
2022-08-17
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Empirisch-analytische stroming

Een stroming in de wetenschap, waarin men uitgaat van de ervaren feiten en deze op objectieve wijze analyseert.