Wat is de betekenis van Empirisch?

2020
2022-05-17
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

EMPIRISCH

UIT: Mens leeft zelfs 'superoude' proefdieren eruit (Maarten Keulemans, de Volkskrant, 16 oktober 2012) CONTEXT: 'Ik ben erg fan van dit soort EMPIRISCH onderzoek', zegt Janssen. 'En de empirie suggereert dat de theorie�n over ouderdom wellicht aangepast moeten worden.' : proefondervindelijk, op ervaring en waarnemin...

Lees verder
2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

empirisch

empirisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. (wetenschap) wat op ervaring of proefneming berust, proefondervindelijk Woordherkomst afgeleid van het Griekse 'empeiria' (ervaring) afgeleid van empirie met het achtervoegsel -isch Verwante begrippen empirist, empiricus, empirie, empirisme, experimenteel

Lees verder
2018
2022-05-17
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Empirisch

Aan de werkelijkheid ontleend in tegenstelling tot theoretisch.

2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

empirisch

empirisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: em-pi-ries 1. gebaseerd op ervaring, of op bewijs uit de praktijk ♢ er is veel empirisch bewijs voor deze stelling Bijvoeglijk naamwoord: em-pi-ries de/het empirische ......

Lees verder
2014
2022-05-17
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Empirisch

Empirisch - gebaseerd op controleerbare feiten, oftewel dat wat op ervaring of proefneming berust.

1994
2022-05-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Empirisch

volgens ervaring, volgens waarneming of proefneming; -e wetenschap, wetenschap die vnl. uitgaat van waarneming en proefneming (bijv. natuurkunde, chemie).[i] [/i]

Lees verder
1994
2022-05-17
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Empirisch

Empirisch is berustend op ervaring.

1993
2022-05-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Empirisch

op ervaring gegrond

1992
2022-05-17
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Empirisch

ZieA priori.

1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Empirisch

[Gr. empeira, ervaring], bn. en bw., op ervaring, ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend: de empirische wetenschappen; de empirische filosofie, methode, zie empirie.

1955
2022-05-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Empirisch

op ervaring berustend; empirische wetenschappen zijn die, welke alleen op waarneming berusten.

1954
2022-05-17
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Empirisch

door ervaring (empirie) verkregen, al doende geleerd.

1954
2022-05-17
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Empirisch

(Grieks, empeiria = ervaring) Proefondervindelijk, door ervaring, waarneming, vastgesteld; in tegenstelling met: op theoretische overwegingen gebaseerd.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Empirisch

bn. bw., op ervaring, bevinding gegrond en daaruit voortvloeiende: de empirische wetenschappen; de empirische wijsbegeerte, methode.

1949
2022-05-17
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Empirisch

(Gr. empeirikós = ervaren; → empirie). Langs den weg der ervaring verkregen, door proeven gevonden, steunend op de ervaring.

1949
2022-05-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Empirisch

afgeleid aan de hand van door het experiment gevonden uitkomsten, zonder theoretische ondergrond.

1948
2022-05-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

empirisch

volgens de ervaring; ~e wetenschappen, v. mv. zulke, die hoofdzakelijk op waarneming berusten, zoals natuurkunde enz.

Lees verder
1939
2022-05-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Empirisch

(< Gr. = ervaring). Door ervaring verkregen.

1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

empirisch

bn., bw. (volgens de ervaring; vooral steunende op de ondervinding of de waarneming): empirische wetenschappen, b.v. natuurkunde, scheikunde enz, (em = em).

1923
2022-05-17
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Empirisch

(ἐμπειρία, ervaring), op ondervinding en proefneming, niet op berekening, redeneering of theorie berustend.