Wat is de betekenis van Empirie-empirisme?

2024-07-20
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Empirie-empirisme

De kennis-theoretische school die er vanuit gaat dat al onze wetenschappelijke kennis uitsluitend op ervaring berust en geheel uit de ervaring is af te leiden. De resultaten van onderzoek of experiment geven aanleiding de aanwezigheid van een verschijnsel te veronderstellen. Het verschijnsel wordt dus niet van tevoren opgespoord en benoemd als begr...