Wat is de betekenis van emotie?

2019
2021-04-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

emotie

emotie - Zelfstandignaamwoord 1. een hevig gevoel Het is niet goed om je emoties te onderdrukken. Woordherkomst afgeleid uit het Franse émotion Antoniemen emotieloos Verwante begrippen aandoening, roersel, emotioneel, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoeds...

Lees verder
2018
2021-04-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

emotie

emotie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-moot-sie 1. plotselinge woede, vreugde of verdriet ♢ de film maakte veel emoties los Zelfstandig naamwoord: e-moot-sie de emotie de emoties...

Lees verder
2017
2021-04-19
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

emotie

emotie - Gevoelsmatige gewaarwording van woede, angst, genot, seks, jaloezie, vreugde, ontroering... waardoor de motivatie voor een handeling of een reeks handelingen wordt kenbaar gemaakt.

2015
2021-04-19
Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Emotie

Emotie is een innerlijke beleving of moeilijk te omschrijven gevoel. De vier bekendste emoties noemt men angst, vreugde, boosheid en verdriet. Elk mens toont emoties. Deze kunnen plotseling optreden of tijdens een gebeurtenis geuit worden. Het gedrag van de mens is nauw verbonden met het uiten van emoties. De expressie van emotie noemt men ook wel...

Lees verder
2015
2021-04-19
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Emotie

Emotie - een emotie is een complexe combinatie van basisresponsen en de herinneringen aan vorige ervaringen waarin deze werden beleefd, en de basisresponsen die weer door het ervaren van deze emotie worden getriggerd. Basisrespons is biologie, emotie is biografie: voor emotie is een ‘verhaal’ nodig. Ieder beleeft een bepaalde emotie vanuit e...

Lees verder
2004
2021-04-19
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Emotie

Ontroering, gemoedsbeweging; onderscheid in twee groepen: positieve (geluk, liefde, trots) en negatieve (angst, verdriet, haat) emoties [limbische systeem in de hersenen wordt beschouwd als het emotionele brein].

1993
2021-04-19
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Emotie

ontroering; gemoedsbeweging

1992
2021-04-19
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Emotie

Psychische of lichamelijke reactie die ontstaat door interne of externe prikkels, die je als gunstig of schadelijk ervaart voor je belangen.

1990
2021-04-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

emotie

emotie - Verwijst naar een complex fenomeen en een hoedanigheid van bewustzijn, gekenmerkt door de synthese of combinatie van subjectieve ervaringen en waarnemingen, expressieve fysiologische en psychologische gedragingen, en de prikkeling of stimulering van het zenuwstelsel. In psychologisch onderzoek wordt het begrip geassocieerd met ideeën...

Lees verder
1973
2021-04-19
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

emotie

[Lat. emovere, doen schudden], v. (-s), gemoedsbeweging. Emotie is een psychisch verschijnsel met drie aspecten: 1. een bepaalde subjectieve ervaring; 2. kenmerkende lichamelijke verschijnselen; 3. invloed op het gedrag. Deze onderverdeling is een zuiver theoretische, want de drie categorieën beïnvloeden elkaar wederkerig, zoals het...

Lees verder
1965
2021-04-19
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

EMOTIE

algemene, hevige en kortstondige reactie van het organisme op een onverwachte situatie, een reactie die gepaard gaat met een gevoel(stoestand). Woordkundig is emotie datgene wat in beweging zet; woede, die iemand uit zijn vel doet springen, vreugde en angst beantwoorden aan deze definitie.

1955
2021-04-19
vreemd

Vreemde woordenboek

Emotie

gemoedsbeweging, ontroering.

1954
2021-04-19
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Emotie

gevoel, een normaal effect.

1952
2021-04-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Emotie

s., emoasje.

1950
2021-04-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Emotie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), gemoedsbeweging, aandoening, (plotselinge) ontroering.

1948
2021-04-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

emotïe

v. gemoedsbeweging, aandoening; (ook;) volksgisting.

1933
2021-04-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Emotie

hevige aandoening, dikwijls vergezeld van uitwendige kenteekenen.

1926
2021-04-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Emotie

is in de zielkunde een vreemd woord voor het Nederlandsche: gevoel. Het wordt het meest gebruikt voor de gevoelens in de hoogere zone van ons zieleleven. Het ik des menschen functionneert in kenacten, streefacten, en gevoels- of emotioneele acten. Een overzicht van de emoties wordt onder het artikel Gevoel gegeven.

Lees verder
1923
2021-04-19
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Emotie

(emótio, beweging), gemoedsbeweging. E.-dyspepsie (O. Rosenbach), spijsverteringsstoornissen na gemoedsbewegingen. E.-neuróse (O. Berger), zenuwaandoening door hevige gemoedsbeweging.

Lees verder
1916
2021-04-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Emotie

Emotie - gemoedsbeweging, aandoening. Het subst. „emotion” (waarvan emotioneel) is in de Eng. psychologie in de plaats gekomen van het vroeger (Locke, Hume) gebruikelijke „passion”, en duidt voornamelijk de gevoelens van de hoogere bewustzijnstrappen aan.