Wat is de betekenis van Emmanuel Joseph Sieyès?

1949
2022-01-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Emmanuel Joseph Siéyès

(1748-1836), Fr. staatsman, abbé. Werd in 1788 op slag beroemd door zijn geschrift Qu’est ce que le tiers étatl (Wat is de derde stand ?)

1933
2022-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Emmanuel Joseph Sieyès

Fr. politicus. * 3 Mei 1748 te Fréjus, ✝ 20 Juni 1836 te Parijs. Zijn brochure ,,Qu’ est ce que le tiers état?” (1788) eischte voor den derden stand de eerste plaats in den Staat en bracht S. als afgevaardigde der Parijsche tiers in de Staten-Generaal van 1789, waar hij de eerste maanden als het gewichtig-doend „orak...

Lees verder
1869
2022-01-24
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Emmanuel Joseph Sieyès

(veelal genaamd abbé), geb. 3 Mei 1748 te Fféjus, was bij de uitbarsting der omwenteling vicaris-generaal van den aartsbisschop van Cliartres; hij oefende iu Jan. 1789 eenen verbazenden invloed nit door zijn vlugschrift Quesl-ce que le liers-état ? (Wat is de Derde stand ?) en werd vervolgens lid der Nationale vergadering. Zijn...

Lees verder