Wat is de betekenis van Emmanuel?

2020
2022-01-24
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Emmanuel

Zie Immanuel

2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Emmanuel

Emmanuel - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Emmanuel

Pierre, eigenlijk: Noël Mathieu, Frans schrijver, *3.5.1916 Pau. Emmanuels poëzie werd beïnvloed door Baudelaire en Mallarmé. Zijn werk heeft een barokke rijkdom aan beelden en woorden en is revolutionair en christelijk van toon, vol hartstochtelijk realisme en mystiek. Werken: poëzie: Tombeau d’Orphée (194...

Lees verder
1964
2022-01-24
voornamen

Voornamenboek

Emmanuel

m -> Immanuel (Ook Fra.).

1955
2022-01-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

EMMANUEL

(Hebr., God met ons) was een symbolische eigennaam door Isaias in zijn messiaanse profetieën gebruikt (Is. 7 : 14, 8 : 8). In Matth. 1 : 23 wordt deze naam op Jesus toegepast.

1954
2022-01-24
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Emmanuel

zie Sescalo.

1950
2022-01-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Emmanuel

IMMA'HUEL, naam, aangewend voor Christus, betekenend ,,God met ons” (Matth. 1:23).

1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Emmanuel

m.; zie Immanuel.

1926
2022-01-24
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Emmanuel

of Immanuel. Naam aan onzen Verlosser Jezus Christus gegeven in Jesaja 7:14, v.g. Matth. 1 : 23. Hij beteekent: God met ons.

Lees verder
1916
2022-01-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Emmanuel

Emmanuel - koning van Portugal, de Groote of de Gelukkige genaamd geb. 1469, kwam in 1495 aan de regeering. Hij was zeer begaafd en een man van hooge beschaving. Onder zijn regeering verrezen er vele prachtige bouwwerken. (Zie PORTUGAL). De verhouding tot Spanje was zeer vriendschappelijk. E. was evenals de Spaansche koningen niet verdraagzaam. Jod...

Lees verder
1869
2022-01-24
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Emmanuel

d. i. God met ons, dezen naam (in het ü. T. echter Immanuel gespeld) bestemt de profeet Jezaia (7 ; 14, en 8 : 8) voor den Messias; de spelling E. komt voor in Malth. 1 : 23, waar van de voorzegging van Jezaia gewag wordt gemaakt

Lees verder