Wat is de betekenis van Emil du bois-reymond?

2024-06-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Emil DU BOIS-REYMOND

Duits fysioloog (Berlijn 7 Nov. 1818 - 26 Dec. 1895), bestudeerde vooral anatomie en fysiologie, daarnaast dierlijke electriciteit en slaagde er in licht te verspreiden over de sinds jaren vermoede, maar nooit bewezen electrische verhouding van spieren en zenuwen in rust en beweging. In 1858 werd hij gewoon hoogleraar in de fysiologie aan de univer...

2024-06-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Emil du bois-reymond

Emil du bois-reymond - Physioloog en materialistisch philosoof, * 7 Nov. 1818 te Berlijn, ✝ 16 Dec. 1896 aldaar; werd 1868 prof. in de physiologie te Berlijn. Du Bois is vooral bekend door het invoeren van de mechanische bestudeering der physiologische processen, en door de loochening der kenbaarheid van alle bovenzinnelijke waarheden. Voorn. werke...

2024-06-14
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Emil du bois-reymond

Duitsch natuurgeleerde, geb. 7 Nov. 1818 te Berlijn, studeerde aldaar eerst in de philosophie en de theologie, wijdde zich later aan de natuurwetenschappen, bekwaamde zich onder leiding van Johannes Muller in ontleedkunde en physiologie en werd in 1858 hoogleeraar in die vakken, in de plaats van zijn leermeester. De arbeid van zijn overig leven, na...