Wat is de betekenis van embleem?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

embleem

embleem - Zelfstandignaamwoord 1. een concrete figuur waarmee een abstract begrip zoals een godheid, een ideaal, een gevoel enz. wordt verbeeld Een hart is het embleem van "de liefde". Synoniemen chiffre, symbool, zinnebeeld Verwante begrippen blazoen, herkenningsteken, log...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

embleem

embleem - zelfstandig naamwoord uitspraak: em-bleem 1. herkenningsteken van een club op kleding ♢ ze droeg een embleem van de fanfare op haar jasje Zelfstandig naamwoord: em-bleem het embleem ...

Lees verder
1994
2021-04-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Embleem

[Lat. emblema = ingelegd of mozaïekwerk, van Gr. emblèma = invoeging, van em-ballein = in-werpen] symbool, zinnebeeldige, typische voorstelling; heraldisch wapen.

1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Embleem

zinnebeeld; onderscheidingsteken

1990
2021-04-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

embleem

embleem - Onderscheidende plaatjes, insignes of tekens met een helmteken, wapenbeeld of een ander symbool dat door individuen of groepen werd gedragen of dat men op eigendommen bevestigde, met name de tekens die aangaven dat iemand eigenaar was van een adellijk huis of als dienaar bij dat huis hoorde, ongeacht of hij wapens droeg of niet.

1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

embleem

[Gr. emblema, het ingezette (gedeelte)], o. (-blemen), zinnebeeld: onderscheidingsteken (m.n. met een bijbehorende spreuk, een devies). In het algemeen is in de heraldiek een embleem een aanduiding voor een figuur op een wapenschild; meer specifiek bezit het doorgaans een zinnebeeldige betekenis, ter aanduiding van een begrip. Minder juist worden h...

Lees verder
1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Embleem

o. (...blemen), 1. zinnebeeld; onderscheidingsteken (inz. met een bijbehorende spreuk, een devies). 2. (mv. emblemata), zinnebeeldige plaat met bijschrift zoals die in de 16de 18de eeuw veel in gedrukte bundels verschenen.

Lees verder
1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Embleem

(uit Gr.), zinnebeeld.

1948
2021-04-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

embleem

emblema, o. zinnebeeld.

1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Embleem

(Gr., = inlegwerk), zinnebeeldig kenteeken, waaraan men kan zien, tot welke vereeniging, partij of richting iemand behoort, welk zijn ambacht is, enz.; dus soms ongeveer zooveel als insigne. Het kruisteeken is het e. van den Katholiek; het hakenkruis van den Nazi; enz. Voor het e. in de iconographie, zie ➝ Attribuut (sub 1°). Zie pl. (vgl. inde...

Lees verder
1928
2021-04-16
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Embleem

betekent zinnebeeld. Oorspronkelijk betekent het symbolieke figuur, beeld dus, om een idee aan te geven, om te karakteriseren. Zo is het kruis het embleem van het Christendom, de halve maan van den Islam (Mohammedaanse godsdienst), het gevleugelde wiel van de spoorwegen, een bundel bliksemstralen van de telegrafie, een postiljonshoorn van de poster...

Lees verder
1910
2021-04-16
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Embleem

Embleem - zinnebeeld, zinnebeeldige voorstelling.

1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Embleem

Embleem was bij de oude Grieken een sieraad van verheven en kostbaar metaal, dat men aan velerlei voorwerpen vasthechten kon. Daar zulk een embleem doorgaans uit beelden bestond, die eene bepaalde beteekenis hadden, ontving het woord embleem de algemeene beteekenis van zinnebeeld.