Wat is de betekenis van Emanuel van Meteren?

1981
2021-05-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Emanuel van Meteren

Zuidned. geschiedschrijver, *9.7.1535 Antwerpen, ✝ 18.4.1612 Londen. Vestigde zich 1583 te Londen, waar hij tot zijn dood vertegenwoordiger van de Ned. kooplieden was. Stelde het eerste werk over de Tachtigjarige Oorlog samen, dat het staatsgezinde en prot. standpunt weergeeft. Belgische ofte Nederlantsche Historie (1599; vooraf in het Duits versch...

Lees verder
1949
2021-05-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Emanuel van Meteren

(1535-1612), Antwerps koopman te Londen, vanaf 1583 Ned. consul aldaar. Hij schreef het zeer belangrijke geschiedwerk Historie der Nederlandschen ende harer naburen oorlogen ende geschiedenissen tot den jare 1612, dor van inhoud maar zeer betrouwbaar.

1933
2021-05-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Emanuel van Meteren

Ned. geschiedschrijver. * 1535 te Antwerpen, ♰ 18 April 1612 te Londen. In 1550 naar Londen vertrokken, was M. daar van 1583 tot zijn dood zooveel als consul der Ned. kooplieden. Op raad van zijn neef Abraham Ortelius werkte hij in 1583 allerlei bijeengebrachte historische gegevens tot een verhaal om. Nadat dit eerst buiten zijn weten in Duitschlan...

Lees verder