Wat is de betekenis van Elkaar de bal toewerpen of toekaatsen?

1977
2022-12-04
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Elkaar de bal toewerpen of toekaatsen

elkaar in de hand werken, op elkanders voordeel uit zijn (met de bijgedachten dat dit ten koste van anderen geschiedt, wat tot uitdrukking komt in de formulering van Smetius malcanderen den bal van andermans dack toecaetseri). De uitdr. is ontleend aan het kaatsen of kolven en was reeds in het begin van de 16de e. bekend Hd. (veroud.) sie schlagen...

Lees verder
1902
2022-12-04
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Elkaar de bal toewerpen of toekaatsen

elkaar in de hand werken, op elkanders voordeel uit zijn (met de bijgedachten dat dit ten koste van anderen geschiedt, wat tot uitdrukking komt in de formulering van Smetius malcanderen den bal van andermans dack toecaetseri). De uitdr. is ontleend aan het kaatsen of kolven en was reeds in het begin van de 16de e. bekend Hd. (veroud.) sie schlagen...

Lees verder