Wat is de betekenis van Elite?

2019
2022-10-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

elite

elite - Zelfstandignaamwoord 1. kleine, besloten groep van vooraanstaande, bevoorrechte mensen met buitengewone privileges en soms buitengewone kwalificaties waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie innemen 2. in de benaming van een product suggererend dat iets van hele goede kwaliteit is De Auto...

Lees verder
2018
2022-10-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

elite

elite - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-li-te 1. de machtigen en rijken, hoogste kringen ♢ een minister hoort wel bij de elite Zelfstandig naamwoord: e-li-te de elite de elites...

Lees verder
2009
2022-10-07
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

elite

(de; -n, -s) - categorie wielrenners van 23 jaar of ouder, al dan niet met een profcontract, die deel uitmaken van de hoogste sportieve categorie.

2007
2022-10-07
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Elite

Numerieke minderheid binnen een samenleving die beschikt over buitengewoon veel macht en privileges.

1995
2022-10-07
Martin Bannink

Auteur internet.taal (1995)

Elite

Dat dit begrip controversieel is, zal ook zonder internet duidelijk zijn. Een boekhouder met enig overgewicht zal zich niet zo snel tot de elite van de atletiek rekenen, maar zeker wel tot de elite van de boekhouders in deze wereld. Op Internet is de maatstaf natuurlijk: kennis van en behendigheid met computers, netwerken en datacommunicatie. Groot...

Lees verder
1994
2022-10-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Elite

[Fr. élite = lett.: het uitgekozen deel, van Lat. eligere, electum, ontstaan uit ex-legere = uit-lezen, uit-kiezen) het uitgelezen deel, de keur, de besten.

1994
2022-10-07
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Elite

Elite heeft twee betekenissen. 1. Kleine groep toonaangevende, inspirerende en voorbeeld stellende personen op een bepaald specialistisch gebied, zoals kunst, sport, wetenschap, literatuur, medici; 2. Establishment met machtsmiddelen om hun bevoorrechte posities en belangen te verdedigen.

Lees verder
1993
2022-10-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Elite

toonaangevende groep; kleine groep bevoorrechte mensen

1988
2022-10-07
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Elite

Minderheid die in een maatschappelijke sector (bijv. politiek, militair, economisch, cultureel) of door geboorte of ervaring de hoogste positie inneemt. (Zie ook: Establishment.)

1973
2022-10-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Elite

[Fr. Lat. eligere, uitkiezen], v./m. een uitgelezen minderheid, waaraan bijzondere sociale, geestelijke en zedelijke kwaliteiten worden toegeschreven, en die als geprivilegieerde, leidinggevende groep optreedt in een maatschappij. Westerse wereld. Van de elite ging als collectiviteit in alle opzichten leiding uit: zij gaf de toon aan wat de smaak...

Lees verder
1955
2022-10-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Elite

keur, kern; uitgelezen deel

1954
2022-10-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Elite

(Lat. eligere, zorgvuldig uitzoeken) Uitgelezen, uitgekozen, het beste gedeelte.

1952
2022-10-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Élite

keur, bloem, kern; d’élite, voorbeeldig, hoogstaand, hoogst bekwaam, uitstekend, uitgelezen; troupe élite, keurbende.

1950
2022-10-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Elite

(<Fr.), v., de keur, het uitgelezen gedeelte: de elite der stad, van een gezelschap.

1949
2022-10-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Elite

(Frans, van Lat. electus, uitgelezen), sociale keurgroep, vroeger vnl. gebruikt voor geboorteadel.

1948
2022-10-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

élite

(Fr.) v. keur, de kleine groep der uitgelezensten, het aristocratisch gedeelte.

1937
2022-10-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

elite

v. (Fr. keur, bloem; kleine groep van uitgelezenen): het rijwiel der elite.

1933
2022-10-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Elite

In het algemeen: keur, uitgelezen deel, gewoonlijk gezegd van in economisch, in sociaal, of in cultureel opzicht vooraanstaande personen. Uitdrukkingen als „crême de la crème” en „upper ten” komen hiermee ongeveer overeen.

1930
2022-10-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

elite

(e'litə) v. [Fr. → elektie] keur, groep van uitgelezen aristokraten : de der stad.

1914
2022-10-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

elite

elite, - v„ keur, kern; uitgelezen deel.