Wat is de betekenis van Elisabethstad?

2024-06-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Elisabethstad

stad in Belg. Kongo, hoofdplaats van de Katanga-provincie en van district OpperKatanga, ca 400 km2, 6240 blanken, 29.616 inlanders. Hof van appèl, rechtbank van eerste aanleg, residentie van Apostolisch Vicaris, zetel van banken, verscheidene scholen, hospitalen, St. Pieter-en-Paulus Kathedraal, meteorologisch station, vliegveld. E. dankt zi...

2024-06-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ELISABETHSTAD

hoofdplaats van de Katanga-provincie in Belgisch-Kongo; hoogte: 1230 m, gelegen aan de Katanga-spoorweg, welke haar in verbinding stelt met Kaapstad, in het Z., met Lobito in het W. en met Port-Francqui in het N.W. Elisabethstad heeft een luchthaven, verbonden met Brussel, Johannesburg, Leopoldstad, Stanleystad, N’Dola Buta, Usumbura, Costerm...

2024-06-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Elisabethstad

Hoofdplaats der gelijknamige prov. in Belg. Kongo. Aantal inw. op 1 Jan. 1938: 2 925 Blanken, 14 000 Inlanders. Handels- en nijverheidscentrum. Voornaam spoorwegstation; vlieghaven der lijnen België— Frankrijk—Madagaskar, Stanleystad—Elisabethstad en Rhodesia—Elisabethstad. Radiostation. Zetel en algemeen bestuur van...

2024-06-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Elisabethstad

(e'li:zabet) hoofdstad van de provincie Katanga in Belgisch-Kongo ± 8.000 inw.

2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Elisabethstad

zie Lubumbashi.

Gerelateerde zoekopdrachten