Wat is de betekenis van elektronisch publiceren?

1990
2023-03-23
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

elektronisch publiceren

elektronisch publiceren - Het uitgeven van tekst of beelden in elektronische, door de computer leesbare formattering zoals on line databases, magneetbanden of diskettes.