Wat is de betekenis van Electro-biologie?

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Electro-biologie

v., kennis der electrische verschijnselen die zich bij levende wezens openbaren.

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Electro-biologie

ELECTRO-BIOLOGIE, v. kennis der electrische verschijnselen die zich hij het levende dier openbaren.

2024-07-14
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Electro-biologie

Electro-biologie is de naam, dien men gegeven heeft aan een aantal raadselachtige verschijnselen op het gebied van het zenuwleven, waarvan echter nog niet met zekerheid is uitgemaakt, in hoeverre zij in werkelijkheid bestaan. Velen althans houden die verschijnselen voor de vrucht der misleiding. De bioloog namelijk weet, naar men meldt, sommige per...