Wat is de betekenis van Electrische atmospheer?

2024-05-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Electrische atmospheer

Electrische atmospheer - Door de natuurkundigen in de tweede helft der 18e eeuw werd aangenomen, dat van een geladen lichaam een olie-achtig uitvloeisel zou uitgaan, dat tot de krachten in de buurt van het lichaam aanleiding zou geven, en het als een atmospheer zou omgeven; dit werd met den naam e. a. bestempeld.