Wat is de betekenis van El?

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

el

Als mannelijke naam is het een variant van Ale; als vrouwelijke naam is het vermoedelijk een verkorting van Elisabeth.

2024-06-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

el

el - zelfstandig naamwoord 1. oude lengtemaat van ongeveer 69 centimeter ♢ de koopman mat twee el van de stof af 2. maat voor vloeistof of poeder ♢ doe een el olie in de pan Zelfstandig naamwoord...

2024-06-21
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

El

Symbool van geboorte en nieuw leven. Het vormt een verwijzing naar de opstanding van Christus. De in het ei sluimerende kiemkracht speelde een rol in de magische geneeskunst en in de vruchtbaarheidscultuur. Het werd de dode meegegeven in het graf als sterkend voedsel voor de reis naar het hiernamaals.

2024-06-21
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

EL

Zie: equatoriale lucht

2024-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

el

el - Nu verouderde lengte-eenheid die in diverse Europese landen werd gebruikt. In Engeland kwam een el overeen met ongeveer 45 inch (114 cm), in Schotland met 37,2 inch (94 cm). De Vlaamse el kwam overeen met 69 cm.

2024-06-21
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

EL

→ Maten en gewichten.

2024-06-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

El

m -> Ale (Gron.).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

el

ou lengtemaat.